• Medlemsskab
  • Medlemsliste

Medlem

Her er listen over vores medlemmer. Læs mere om hver enkelt medlem ved at klikke på deres navn. Ikke alle medlemmerne har en hjemmeside, men kontakt os hvis du skal bruge kontaktoplysninger eller anden information.

Alle frivillige foreninger kan blive medlem. Du kan som privatperson eller virksomhed blive støttemedlem.

Afrika Strik

Aktiviteten Stenlille

Alzheimerforeningen Vestsjælland - Arbejder for bedring af vilkår for personer med demens og deres pårørende

Arbejdsskadeforeningen - Hjælp til selvhjælp, rådgivning, bisidder

Chorus Soranus - Klassisk kor, fællesskab

Danmarks Naturfrednings-forening i Sorø - Grøn omstilling, biodiversitet, oplevelser, naturpleje, fredning

Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland - Sommerlejr for socialt udsatte børn og handicappede børn, julehjælp, arrangementer for enlige ældre

Dansk Kherwara Mission - Kristent pigehjem i Indien, kvinderettigheder, uddannelse

Degneparkens Brugerråd

Diabetesforeningen - Sorø Lokalafdeling - Oplysning, sundhed, netværk

Frederiksberg Lokalråd - Fremmer og ivaretager lokalområdets interesser ift. kultur og fritid, borgersammenhold

Klyngehusenes Grundejerforeninger - 70'er huse på stort, grønt område

Kræftens Bekæmpelse Sorø - Oplysning, landsindsamling

Kulturcafé Ludvig - Rytmisk spillested, koncerter, fællesskab

Liv i Stenlille - Byens lokale festmagnet

Lydavisen Sorø - Sender lokalaviser på CD gratis til personer med læsebesvær og svagtseende 

Midtsjællands Madrigalensemble

MÆTVÆRK - Livlig mad, fællesskab, netværk, udvikling

Oasen - Værested for raske, selvhjulpne medborgere

PUST  

Røde Kors Sorø Afdeling - Besøgstjeneste, integration og genbrug

Samarbejdsgruppen Projekt Livskvalitet 

Sorø Taekwon-Do Klub - Kampidræt, selvforsvar og yoga for alle 

Sorø Økosamfund - Etablering af bæredygtig bofællesskab, fællesspisning, dyrkning af egne grønsager

Stenlille pensionistforening - Samvær, oplevelser, udflugter, fester, banko

Sudansk Forening i Danmark

Unge for Ligeværd - Unge 16-45 år med særlige behov

Frivilligcenter Sorø • Tokesvej 1, 1. sal, 4180 Sorø • tlf. 29417092 • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.