Admin

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medlemskab

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts måned. Vi indkalder vores medlemmer via mail senest 30 dage før.

 

Referater fra generalforsamlingerne

Referat generalforsamling 2017 - se billederne
            Bilag: Årsberetning 2016          
            Bilag: Årsregnskab 2016 
            Bilag: Budget 2017

Referat generalforsamling 2016
Referat generalforsamling 2015

Referat generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2013

Referat stiftende generalforsamling 2012